33 avenue sauvage, 93370 Montfermeil / FRANCE
+33 699 51 39 53
CESUR MEDIA GROUPE
Chat RADIO TV KARDECHE
Loading the chat ...
Filistin’i nasil kaybettik – Dr Ibrahim PAZAN 231122

Bu aksamki Dr Ibrahim PAZAN bizlere tarihe bakarak Programda Nasil filistini kaybettigimizi anlatti

Facebook konusmamizi not almis bizde sizlere ayne aktariyoruz
 
O zaman neden biz girdik? İttihat ve Terakki üyesi eee genç ve ihtiraslı devlet adamları vardı o zaman. Eee Sultan Reşat eee padişahtı ama elinde hiçbir şey yoktu. Eee İttihat ve Terakki'nin kurduğu hükümetlerin elinde oyuncak halindeydi. O bakımdan bir karar verme yetkisi yoktu. Bütün kararı efendim İttihat ve Terakkinin kurduğu hükümetler veriyordu. O bakımdan eee o devrin en güç Devletlerine efendim dünya denizlerine hakim olan eee işte İngiltere gibi, Fransa gibi eee devletlerin eee devletlere karşı biz bir savaş açma çılgınlığında bulunduk. Eee bunu da işte o zaman Enver Paşa eee daha çok etkili oldu.
00:00:51
Eee Enver Paşa eee İtalyan ve Balkan Savaşları'na katıldığı için eee kısa zamanda kıdem almıştı. Aslında bir yarbaydı o zaman. Otuz iki yaşında bir yarbaydı.
00:01:04
Birdenbire bin dokuz yüz on üçte albay oldu. Bin dokuz yüz on dörtte tuğgeneral oldu. Efendim Harbiye Nazırı eee yapıldı. Yani Milli Savunma Bakanı yapıldı. Bu arada padişahın yeğeni olan bir sultanla da evlenip hanedanla da irtibat kurunca güçlendi. Eee hemen eee Eylül bin dokuz yüz on beşte Korgeneral rütbesine yani şimşek hızıyla yarbayken korgeneral oldu iki senede.
00:01:32
Eee tabii eee yani daha önce de söyledim. Ben altmış beş yaşındayım. Eski bir subayım aslında. Evet. Yani böyle bir ülkeyi ciddi bir harbe sürüklemek çok eee böyle üzerinde düşünülmesi lazım gelen. Çok düşünüp taşınıp efendim en incelsin ayrıntısına kadar hesap edip öyle girilmesi gereken bir karar Yani ben veremem ama otuz iki, otuz üç yaşındaki eee bu kurmay subaylar bu kararı verdiler. Ve eee bizim altı yüz yıllık imparatorluğumuz sonunda parçalandı. Eee parçalanmasıyla kalmadı. Çok fazla miktarda insan kaybettik biz. Yani Çanakkale'yi anlatmıştık geçtiğimiz programlarda. Doğru evet. Işte Çanakkale efendim eee benim annemin eee dedesi orada.
00:02:22
Efendim şehit olmuş.
00:02:24
Anneannemin babası. Eee her Türk ailesinde mutlaka Çanakkale'de ya gazi olan ya da şehit olan bir insan vardır. Yani orada deniz savaşını kazandık ama eee o zaman anlatmıştık. Dokuz ay sürdü kara savaşlarını pek başarılı olamadık kara savaşlarında. Yani düşman en sonunda çekilip gitti ama eee biz onları eee efendim yok ettiğiniz için gitmedi. Baktılar ki bu işin sonu yok. Dokuz ay devam ediyor eee efendim kara savaşları. Çekilip gittiler Eee çok büyük insan kaybı olduğu ııı ülkemizin. Eee neticede eee efendim eee bu Birinci Dünya Harbi'ne eee bir şekilde girmiş olduk. Eee bu Enver Paşa ve Emin Ercan Hacıye Sultan'ın resmi vardı orada.
00:03:14
Dokuz numaralı hemen eee slaytı arkadaşlara gösteriyorum.
00:03:19
Eee şurada dokuz numaralı mıydı bir iki üç evet hemen göstereyim oğlum. Tamam ekranda Evet işte Enver Paşa eee daha işte otuz üç yaşında bir insan eee koskoca imparatorluğu, Milli Savunma Bakanı olarak ve padişahın yeğeninin kocası olarak aileden biri olarak böyle bir kararı diğer arkadaşlarıyla beraber verdi.
00:03:44
Yani o konuları eee çok fazla eee uzatmak istemiyorum. Eee bir komplo da oldu. Yani o zaman Göben ve Bresla diye Alman zırhlılarını efendim biz eee almıştık aslında.
00:04:01
Eee bunlar eee Çanakkale Boğazı'ndan girmesine eee izin verildi bu savaş sırasında. Eee aslında biz önce tarafsız kaldığımızı bildirmiştik. Yani bu savaşta biz tarafsızız demiştik. Eee bunlar Çanakkale'den Enver Paşa'nın eee izniyle geçtiler. Ve eee Yavuz Midilli ismi verildi bu gemilere. Eee gemilere Osmanlı bayrağı çekildi. Alman personeline fes giydirildi.
00:04:28
Efendim eee ve eee on bir numarada mesela görünüyor efendim on birden ismini verdiğimiz zırhlı. Tamam.
00:04:40
Efendim on ikide de Yavuz Sultan Selim ismini verdiğimiz Göben.
00:04:45
Evet.
00:04:47
Bunlar eee başında bir Alman amirali vardı Wilhelm Suşo.
00:04:53
Bu on bir parçalık bir gemi eee donanmayla bu eee Midilli'yle Yavuz Sultan Gemi Selim gemileri de dahil.
00:05:01
Karadeniz'e açıldı. Ve efendim padişahın ve kabinenin haberi olmadan efendim eee yirmi Dokuz Ekim bin dokuz yüz on dört günü Rus donanmasını ve Rus sahillerini top ateşine tuttu. Hı hı. Böylece devlet fiilen defacto olarak eee tarafsız olduğunu bildirdiği halde harbe girmiş sayıldı.
00:05:26
Peki hocam eee bu eee bizim orada hani eee ne diyeceğim ki size? Eee Ender Paşa bir taraftan tuzağa düşmesin. Bir böyle hani eee istenmeyerek bir eee bir savaşa götürülmesin. Başkasının istedikleri yerine bugünler görüyoruz mesela.
00:05:44
Birisi Amerika eee İsrail şu anki durumunda şu anki ne oluyor? Eee Vitosunu koyuyor. Kimse bir şey yapamıyor. Yoksa diyor öteki ülkelere diyor sen de geleceksin buradan. Sen de buradan geleceksin. Hani o duruma düştü mü acaba o Türkiye Enver Paşa o zamanlarda? Yoksa kendi isteğiyle mi gitti? Kendi istiyordu. Çünkü Almanların eee bu savaşı kazanacaklarına inanıyordu. Yani iman ediyordu. Almanların çok güçlü olduğuna inanıyordu. Ve ııı bu savaşı kazanınca hatta daha önce elimizden çıkmış toprakları bile geri alacağımızı hayal ediyordu. Ha. Yani bu genç insanlar hırslı fakat dünya gerçekleriyle uyuşmayan fikirlere sahip hayalperest insanlardı.
00:06:27
Dedik ya yani eee Almanya aslında İngiltere'yle yarışır bir vaziyete gelmişti. Deniz gücü olarak ona ulaşamasa da sanayide İngiltere'yi geçmişti. Evet. Eee yani eğer eee Amerika işin içine girmese savaşı eee kazanabilirlerdi de. Işte Enver Paşa'da biz de işte Almanların yanında girelim. Eee eski topraklarımızı bile kazanalım diye böyle bir hayal içine girdiler. Zaten Enver eee böyle harbiye nazır olunca otuz üç yaşında eee böyle tabii genç insanlar olduğu için bunlar ordudaki iki bin beş yüz tane eee daha kıdemli general ve subayları emekli ettiler.
00:07:11
Allah. Yani orduyu gençleştirmek bahanesiyle kendilerine efendim uyum sağlayamayacak. Tabii yaşlı generaller var, paşalar var. Bunların hepsini emekli ettiler. Onların yerine Alman generalleri bizim ordumuzda ııı görev aldılar.
00:07:26
Diyorsunuz ki hani eee Türk askerlerinin generalleri Alman generalleri de. Tabii tabii. Çanakkale'den anlatmıştık. Evet. Eee Çanakkale'de bir sürü Alman eee generali ve eee albayı vardı. Işin içinde olan. Yani bizim ordumuzda eee Alman eee hakimiyeti sağlanmıştı. Yani Enver Paşa Alman Almanlara inanıyordu. Bunlar harbi kazanır. Biz de bunların yanında bu işe girersek kar ederiz diye düşünüyordu ama eee onun dediği gibi çıkmadı. Hatta eee tarih kitapları yazıyor. Eee Sultan Abdülhamid Han o zaman Sadık'a, Beylerbeyi Sarayı'nda efendim eee mecburi ikamete tabi tutuluyordu.
00:08:09
Hapis hayatı yaşıyordu. Eee onu ziyarete gitmişler. Ya Enver Paşa kendi gitmiş veya İttihatçılardan birisi gitmiş. Işte böyle böyle bir savaşa giriyoruz falan deyince siz çıldırdınız mı eee iki kara devleti efendim diğer güçlü deniz devletlerinin yanında hiçbir şekilde kazanma şansınız yok. Diye nasihat etmiş ama tabii dönülmeyen bir dönülmez bir yola eee girilmiş. Tamam. Neticede eee biz birinci dünya harbine girdik. Işte Birinci Dünya Harbi'nin eee zaten ilk basamağı eee Çanakkale.
00:08:46
Çanakkale oldu.
00:08:48
Efendim eee bu savaşta biz dört sene boyunca yani bin dokuz yüz on dörtten on sekize kadar dört sene boyunca dokuz tane cephede mücadele verdi ettik. Tamam. Eee bunlar eee hatırlayalım. Kafkasya bir Hicaz Yemen iki Irak üç Irak deyince hani Kutül Emare, Amare diye hatırlar eee seyircilerimiz. Tamam. Bul Amare eee biz bu dokuz cepheden eee iki tanesinde başarı kazandık. Eee bir üçüncüsünde de yarısında başarı kazandık. Başarı kazandığımız cephelerden birisi işte bu Irak Cephesi Kutül Amare. Orada bir İngiliz tümenini eee generalleriyle beraber esir ettik.
00:09:37
Hı hı. Eee diğer bir eee cephe Mısır Süveyş.
00:09:41
Diğer bir Cephe, Suriye, Filistin. Işte bizim bugün konumuz olan Filistin. Eee diğer bir cephe de Çanakkale. Efendim eee bu eee bu eee yedi cephede eee altı cephede kendi topraklarımızla savaştık. Diğer üç tane cephe var. Bunlar da İran, Makedonya ve Galiçya. Bu cephelerde de müttefikimiz olan Almanya ve eee Avusturya, Macaristan birlikleriyle beraber. Tamam. Yurt dışında Savaştık. Dolayısıyla dokuz cephede biz savaştık. Bunlardan Çanakkale'de deniz savaşını kazandık. Eee demin söylediğim gibi dokuz ay süren kara muharebelerini eee tam kazandığımız söylenemez.
00:10:27
Eee çok zayiat verdik. Eee iki yüz elli bin insanımız şehit olduğu söyleniyor orada. Iki yüz elli bin tane ki bu hani sen dedin ya depremde elli bin olduğuna inanmıyorum daha fazla diye. Evet. Eee orada da eee Çanakkale'de ölenlerin bir envanteri tam çıkarılamamıştır. Hı. Ben mesela benim eee anneannemin babası ııı köyü belli işte Mustafa Kemal Paşa'nın Melik köyünden. Tamam. Iıı ııı zamanında Genelkurmay'a sordum. Iıı yani bunun ııı nerede vefat etmiş falan diye.
00:11:01
Iıı ııı şey çıkaramadılar.
00:11:05
Halbuki ııı şehit oldu. Iıı besbelli. Yani ııı bilinmeyen sayıda diyelim iki yüz elli binden bile fazla olabilir.
00:11:15
Çok büyük zayiat verir Şimdi eee başarı kazandığımız bir diğer cephe de dediğim gibi Irak cephesiydi, Kutül Amare.
00:11:26
Bağdat'ın efendim güneyinde, güneydoğusunda bir yer ııı Kut'ül Amare eee o kaleyi İngilizler Bağdat yolunda olduğu için Bağdat'ı almak için önce o kaleyi almışlardı. Eee orası beş ay eee Türk birlikleri tarafından efendim eee kuşatıldı ve sonunda açlıktan ölecek anlayınca oradaki İngiliz eee generali ve birlikleri teslim oldular.
00:11:54
Diğer bir kazandığımız yer işte Gazze Filistin cephesiydi. Orada üç defa Gazze Savaşı oldu.
00:12:02
Gazze eee eee Bahri Bey. Evet.
00:12:06
Kudüs'e yetmiş kilometre mesafede. Yani eee Kudüs sayılır. Eee Biz burada şimdi eee işte Bahçelievler'den Pendik'e gidiyoruz. Işte o kadar mesafede yani. Çok yakın evet.
00:12:20
Çok yakın. Eee şimdi eee bu bölgenin de bir şöyle geçmişine eee gidecek olursak eee malum eee Yavuz Sultan Selim Han diye de bir program yapmıştık geçmişte. Eee Yavuz Sultan Selim sekiz sene eee padişahlık yaptı ama iki savaşta memleketi eee iki katına çıkarttı. Iki buçuk milyon kilometre kare yer fethetti. Işte o Mısır seferi sırasında eee bugünkü Suriye Lübnan efendim eee Mısır'a kadar ve daha sonra da Mısır'ı fethetmiştir. Yani Gazze'yi de Yavuz Sultan Selim Han bin beş yüz on altı Bin beş yüz on altıda efendim fethetmiştir. Eee Kudüs hatta padişah Kudüs'e girmeden evvel Osmanlı yönetim girmişti.
00:13:17
Eee işte bin beş yüz on yedi efendim bin dokuz yüz on yedi.
00:13:23
Tam dört asır, dört yüz sene bu bölge bizim elimizde kaldı. Yani çok büyük bir zaman değil az değil ya üç sene. Ve bu zaman dilimi içerisinde her dinden insan Yahudi'si, Hristiyanı, Müslümanı, ürzisi, efendim her türlü Nasturi'si eee orada efendim barış içinde yaşadılar.
00:13:48
Eee dünyaya örnek oldular. Bakıyorsun kilise var yanında. Öbür tarafında havra var. Öbür tarafında cami var. Yani Osmanlılar bu bölgeye her zaman saygı göstermişlerdir. Çünkü eee biliyorsunuz Kabe'ye doğru namaz kılıyoruz şu anda biz. Namaz kılarken yönümüzü Kabe'ye çeviriyoruz. Evet.
00:14:10
O emir gelmeden önce bizim birinci kıblemiz Kudüs'tü. Ha.
00:14:16
Yani ilk önce Kudüs'e doğru efendim Müslümanlar namaz kılıyorlardı. Bizim ııı ilk kıblemizdir Kudüs. Ve Peygamber Efendimizin de ııı miraç hadisesi vardır.
00:14:29
Iıı Allahutaala'nın emriyle efendim ııı miraca ııı çıkmıştır. Işte o ııı Mescidi Aksa'nın yanında o altın kubbe var ya altın kubbe. Evet. Mescidi Aksa orası değil aslında. Mescidi Aksa'nın hemen yanı. Ben gittim ziyaret ettim oraları. Tamam. O altın kubbeli yer Kubbetüs Sahra denilen yerdir. Işte Peygamber Efendimizin eee göklere bilinmeyen yerlere çıkarken ilk orada eee Burak denilen bir eee efendim eee Bir eee binite biniyor. Eee onu o İslam devletleri de peygamberimizin miraca çıktığı bu yeri mübarek saydıkları için oraya bu Kubbetüs Sahra'yı efendim inşa etmişler. Eee işte o, o sebeple Osmanlılar'da eee burayı eee hep bu kutsal saymışlar.
00:15:30
Efendim eee ben de şimdi eee şeyler var. Osmanlı Devlet Sannameleri yıllıkları var. Tamam. Eee bakıyorum Eee Osmanlı Devleti'nin idari taksimatına işte bütün vilayetler sayılıyor. Adana, Konya, efendim eee Erzurum, eee vilayeti işte Halep vilayeti, Şam vilayeti ama Kudüs'ü şerif diyor. Kudüs-ü şerif.
00:15:54
Mutasarrıflığı. Yani Kudüs kelimesinin arkasına bir şerif. Şerif koyarak. Yani takısı koyuyor ki bu saygıyı gösterir. Efendim. Eee oraya hep hizmet etmiş Osmanlılar. Ora orayı mamur halde tutmak için çok yatırım yapmışlar asırlar boyu.
00:16:15
Eee Kudüs'te eee Kudüs işte Gazze'de Kudüs'ün bir sancağı. Yani kazası. Evet. Hani nasıl bizim Mustafa Kemal Paşa Bursa'nın bir kazasıydı? Evet.
00:16:28
Efendim Gazze'de Kudüs'ün eee Kudüs'ün bir eee kazasıdır. Eee orada yirmi numaralı şeyi açarsanız yirmi numarayı hemen açıyorum.
00:16:40
Haritası var orada.
00:16:41
Evet yirmi nuru açtım. Evet. Hemen şuradan da arkadaşlara göstereyim onu. Ana sayfada güzel adet görüyorum.
00:16:51
Bu işte eee Osmanlılar zamanında aşağıda Kudüs-i Şerif mutasarrıflığı yazıyor. Eee ııı Kudüs Kudüs şöyle kuzeyde ııı kuzeyde ııı bir nokta halinde görülüyor. Filistin yazıyor orada.
00:17:07
Eee Yirmi bire geçelim. Biraz daha eee görünüyor yirmi bir.
00:17:14
Eee şimdi bakın bu Kudüs'ü Şerif mutasarrıflığı efendim en yukarıda kırmızıyla yafa kazası diyor. Kazalarından biri yafa kazası. Bak üste kırmızı. Tamam.
00:17:26
Onun sağında efendim onun sağında eee eee Kudüs mutasarrıflığı yazıyor. En eee ortada kazası.
00:17:37
Dediğimiz yer bir kazaymış. Sol tarafta Görüyorsunuz Gazze kazası diyor kırmızı, solda. Aşağıda solda. Tamam.
00:17:46
Işte Gazze orada eee bir eee yuvarlak halinde görülüyor soldan aşağıda Gazze. Tamam evet görüyorum evet. Ortada da üç tane yolun bağlandığı bakın. Üç tane yolun bağlandığı yer Kudüs-ü Şerif.
00:18:01
O arası işte yetmiş kilometre bir mesafedir.
00:18:06
Çok küçük bir yer orası. Yani büyük bir şey değil hani ııı bütün Filistin yani on yedi bin kilometre kare yani ııı düşün Türkiye ııı dokuz yüz bin kilometreye yakın bir yer. Orası on yedi bin kilometrekarelik bir ııı küçük alan ama şu anda neredeyse dünyayı üçüncü dünya harbine sokacak bir ııı duruma girdi. Öyle değil mi? Evet evet öyle ya. Türkiye'nin bir şehri kadar neredeyse. Hele o Gazze'nin Gazze denen bölge hani o sıkışmış vaziyette Gazze eee yüz altmış kilometre kare. Yüz altmış. Vay be. Sadece yüz altmış kilometre kare. Evet. Şu anda İsrail'in topuyla, tüfeğiyle, füzesiyle, uçağıyla, tankıyla, efendim yerle bir ettiği yer yüz altmış kilometre kare bir yer.
00:18:55
Evet.
00:18:57
Evet.
00:18:58
Eee şimdi eee Dünya Harbi'ne nasıl girdiğimizi özetledik. Oraya oraya ileri gitmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eee o zamanlarda eee Osmanlı'nın eee idaresinde olan bölgeydi orası. Peki orada bir savaş var mıydı? Altlar hani halklar içinde Hristiyanlar, Yahudiler Müslümanlar için de savaş var mıydı? Yoksa ııı herkes kendi hayatını mı yaşıyordu? Onu merak ediyorum bu şimdi ben. Eee Demin de aynen söyledim. Dört yüz sene boyunca eee orası bir ııı huzur içerisinde, bütün dinlerin, bütün mezheplerin rahatça ibadetlerini yapabildiği, beraber yaşadıkları bir yerdi. Evet. Iıı mutlaka bu dört yüz sene içinde ııı ufak tefek hadiseler her yerde olabilir.
00:19:50
Yani şu anda mesela çeşitli yerlerinde adam öldürülüyordur yani. Şekilde. Iıı bir Içinde sık savaş yoktu yani.
00:20:04
Ama eee halklar içerisinde böyle bir düşmanlık yoktu. Efendim eee orası bütün dinlerin eee insanlarının yaşayabildiği bir yerdi. Evet. Yani öyle olsa zaten dört yüz sene boyunca orada Osmanlı Devleti bir asimilasyon yapma eee kararı alsa dört yüz senede eee başka dinden hiç kimse kalmazdı. Evet. Ama bizim dinimiz Eee zorlayarak başka dinden insanları efendim Müslüman yapmak gibi bir şey yok. Eğer kendi isteğiyle seve seve Müslüman olursa ne ala. Onun dışında efendim belli şartları gözeterek eee Osmanlı Devleti'nin o himayesinde kanatları altında kendi dinini rahatça yapabiliyordu.
00:20:53
Eee devlet onların da haklarını koruyordu. Evet. Herhangi bir şekilde mahkemeye düştüklerinde haklarını teslim ediyordu. Yani eee böyle Bir devir geçti. Ama gel gör ki ııı bin dokuz yüz on yediden itibaren Osmanlı oradan çıktıktan sonra orası hiçbir zaman huzur bulmadı. Yani yüz seneden beri oraya da hep kan akıyor. Iıı yani Osmanlı'nın kıymetini şu anda anlıyorlar. Yani orada konuştuğumuz insanlar var. Evet. Peki ııı şey neden Osmanlı ııı oradan çıktığını konuşacağız mı hocam? Evet şimdi işte dediğim gibi ııı birinci Harbi'nde bizim eee düşmanla savaştığımız cephelerden birisi de Filistin Gazze cephesiydi.
00:21:41
Tamam. Eee orada İngiliz ve Osmanlı kuvvetleri arasında üç büyük çarpışma oldu.
00:21:48
İngilizlerle Osmanlı kuvvetleri arasında üç büyük çarpışma oldu. Eee bunlar eee bin dokuz yüz on yedinin efendim Mart'ında.
00:21:58
Ve nisan aylarında oldu. Bin dokuz yüz on yedi. Evet.
00:22:04
Eee üçüncüsü de kasım eee bin dokuz yüz on yedide oldu.
00:22:09
Efendim eee orada yani ay kadar, yedi ay kadar biz orayı savunduk.
00:22:21
Eee yedi ay kadar savunduk. Eee ilk iki muharebede de İngilizleri yendik. Eee ancak üçüncüsünde kasım iki bin, bin dokuz yüz on yedide eee orada İngiliz İmparatorluğu Kuvvetleri Komutanı General Alem Bey vardı. Alem Bey. Tamam.
00:22:39
O bin dokuz yüz on yedide işte eee Kasım'ında Gazze'yi aldı.
00:22:44
Gazze'yi sonra da Kudüs üzerine yürüdü.
00:22:47
Efendim eee çok çarpışmalar oldu. Eee ve dokuz Aralık bin dokuz yüz on yedide Şehir İngilizlere teslim edildi.
00:22:58
Orada son Kudüs mutasarrıfı Osmanlı Kudüs mutasarrıfı İzzet Bey eee artık İstanbul'da dahiliye nezareti yani İçişleri Bakanlığına bir şifreli telgraf göndermişti.
00:23:13
Eee mukaddes top mermileri düşüyor.
00:23:18
Tahribata engel olmak için şehri boşaltıyoruz diye artık ııı bir ııı telgraf yolladı İstanbul'a payitahta.
00:23:27
Iıı yani düşünün bakın ııı dört yüz senelik Yavuz Sultan Selim'in emaneti olan bir yeri ııı artık çok daha fazla tahrip olmasın diye teslim etmişiz. Yani vay be. Çünkü karşı taraf top ateşine tutuyor. Yani bütün o kubbetüs Sahra efendim Mescidi Aksa hepsi merhaba olacak.
00:23:50
Eee o bakımdan tahribata engel olmak için şehri boşaltmışlar.
00:23:56
Bugünkü eee İsrail'in eee gaza yaptıklarını görmemek için eee TESEO'da teslim etmişler şehir anladığım evet. Evet. Eee General Helen Bey eee iki gün sonra on bir Aralık'ta artık El Halil kapısından böyle eee giriş yapmış. Işte eee bin dokuz yüz on yedi Aralık ayından itibaren İngilizlerin eee idaresine kalmış Kudüs ve Gazze beraber zaten. Evet bin dokuz yüz on yedi evet. Evet bin dokuz yüz on yedi eee bin dokuz yüz yirmi arasında İngiliz askeri yönetimi yani orada general bulunmuş.
00:24:38
Işgal kuvvetleri komutanı olarak. Tamam. Üç sene.
00:24:42
Sonra eee Sanremo Konferansı icra edilmiş. Bin dokuz yüz yirmide San Ramo'dan bir konferans. Tamam. Icra edilmiş. O konferansta eee İngiltere'nin manda yönetimine veril kararı çıkmış.
00:25:00
Bu karardan sonra da işte yirmi sekiz yıl İngiltere yani askeri yönetimi gitmiş, siviller gelmiş ama yine İngiltere'nin idaresinde tamam. Yirmi sekiz yıl, bin dokuz yüz kırk sekize kadar.
00:25:14
Bin dokuz yüz kırk sekize kadar.
00:25:17
Şimdi hocam oraya gelmeden önce ııı bir söylentiler oluyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Onun için ııı size soruyorum. Belki bilginiz vardır. Iıı o Osmanlılar oradan çekilirken Filistinliler İngilizler yardım etmiş. Bilmiyorum kaç tane Türk ııı Türk öldürmüş orada hani Osmanlı öldürmüş oradan. Kurtulmak için. Öyle bir şey var mı? Şimdi şöyle eee Oralar eee işte eee Hicaz, Mekke, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Lübnan o bölgeler eee de Arap nüfus var. Arap nüfus var. Evet. Eee Osmanlı eee o Arap nüfusu asimile etmemiş. Herkes kendi eee dininde, efendim soydaşlarıyla beraber yaşamış. Eee ama Türkmen nüfus da var. Yani Halep'te, Şam'da, Türkmen nüfus da var. Tamam. Efendim eee Bu birinci dünya harbinde, Birinci Dünya Harbi'nde İngilizler sadece eee askeri kuvvetlerle orada faaliyet göstermemiş.
00:26:23
Ayrıca ajanlık faaliyetleriyle eee Osmanlılara karşı Arapları kışkırtmışlar. Hı hı. Eee Lawrence'i hepimiz biliyoruz değil mi? Lawrence orada faaliyet gösteren İngiliz ajanlarından sadece bir tanesi. Başka ajanlar da var. Meşhur. Evet. Eee bunlar eee oradaki Arap yöneticilerle efendim eee mektuplaşıyorlar, konuşuyorlar. Eee işte siz Osmanlı'ya karşı gelin.
00:26:52
Sizi sizi müstakil devlet olarak tanıyacağız. Siz de oranın kralı olacaksınız tarzında Osmanlılara karşı kışkırtmışlar. Ha doğru yani öyle bir şey olmuş.
00:27:03
Eee yani eee olmaz olur mu? Eee bunların mektupları falan internette bile bulabilirsiniz.
00:27:10
Osmanlı'ya karşı kışkırtmışlar. Tamam. Eee Mesela eee Mekke Mekke Emiri Hüseyin Paşa vardı. Şerif Hüseyin Paşa. Aslında peygamberimizin soyundan bir insan.
00:27:22
Zaten Osmanlı Hicaz'ı yani Mekke Medine'yi ta Yavuz Sultan Selim oraları fethettikten itibaren eee bu seyitlere ve şeriflere eee idaresine vermiştir. Yani oralar eee Müslümanlarca kutsal sayıldığı için orayı da peygamberimizin soyundan olan insanların idaresine vermiştir. Osmanlı'ya bağlı ama emiri Yani Mekke Emiri işte Hüseyin Paşa. Hı hı. Eee Hüseyin Paşa'yı eee işte İngilizler eee ikna etmeye çalıştılar. Işte Osmanlı'ya karşı gel. Eee efendim eee dediler. Eee onların, ondan önce buna taraflar olmadılar. Asırlarca efendim rahat yaşadıkları Osmanlı Devleti'ne karşı gelmeyi istemediler. Fakat İttihatçıların da eee oralarda çok zulümleri olduğu ııı Araplara. Yani İttihatçılar ııı orada dengeyi sağlayamadılar. Iıı Araplara, Araplara eziyet ettiler, zulmettiler ve onların Osmanlı'ya karşı bu İngilizlerle olmasının yolunu açtılar.
00:28:34
Yani sadece onlar suçlu değil. Aradım evet. Ama eee gelin görün ki o kadar vaatlerle efendim ııı yanlarına çektikleri ııı Şerif Hüseyin Paşa'yı eee İngilizler sözlerinde durmamışlar. Daha sonra Kıbrıs'a sürmüşler onu. Kıbrıs'a sürmüşler. Hatta kaldığı otel otelde otelin ücretini bile kendisine ödetmişler.
00:29:00
Yani eee onlar tuzağa düşürmüşler.
00:29:04
Yani bunları eee bakarsanız görürsünüz. Evet. Eee daha sonra eee eee işte eee Irak, Irak'ı işte oralara bir bakarsanız daha önce konuşmuştum. Cetvelle çizilmiştir oralar. Evet doğru. Yani Irak'ın sınırları, Suriye'nin sınırları, Ürdün'ün sınırları cetvelle çizilmiştir.
00:29:22
Eee burada hani ondan zaten bugün çok sorun yaşıyoruz. O ülke, o ülkelerden. Eee çünkü hani hangi eee cetvel çiziyorlar, kim nerede oturduğunu söylemiyor. Aileleri ayırıyorlar. Ve ondan sonra bazı ırkçı, bazı ırklar, diğer ırklar, diğer vatandaşlar tamamen ayrılıyor. Ve sorunlar yaşıyor ki Bu sorumda zaten bugün hala yaşıyoruz.
00:29:43
Evet.
00:29:46
Irak'ı mesela Şerif Hüseyin Paşa'nın bir oğluna verdiler.
00:29:50
Efendim eee Ürdün'ü, Şerif Hüseyin Paşa'nın başka bir oğluna verdiler. Eee onlar da eee peygamberimizin soyundan olan insanlardı yani. Yani İngilizler İngilizler Osmanlı'yı çökertmek için, askeri faaliyet yürüttükleri gibi böyle eee ajanlık faaliyetleriyle, efendim eee orada eee toplum mühendisliği yaparak eee asırlarca yaşadığımız makam verdiğimiz o insanları da iğfal ederek aldatarak Osmanlı'ya karşı cephe almalarını sağladılar. Dediğim gibi İttihatçıların da orada dengeyi sağlayamayıp eee Arap halkına zulmetmeleri eee bu gidişi hızlandırdı. Yani yok diyemeyiz. Hı hı. Ama eee bu ııı toplu bir hareket olmamıştır.
00:30:40
Eee bugün bile ben Orta Doğu'yu çok dolaştım. Efendim Gazze'yi, Ramallah'ı, Kudüs'ü çok ziyaret ettim. Efendim Ürdün'de bulunduğum Şam, Halep, Hama oraları gezdim. Eee toplu bir düşmanlık yok. Eee yani her zaman eee onlar eee Türklere saygı gösterirler. Eee genelde idarecileri yani devleti yönetenler eee mesela Suriye'de devleti yönetenler eee Türkiye'ye karşı şaşı bakar. Yani eee gittiğiniz zaman bir Halep Çarşısı'nda efendim eee Şam'ın efendim o kapalı çarşısında eee esnaf Falan. Kötü bir şey görmezsiniz hiç hiçbir zaman. Evet. Eee yani devletleri idare eden yöneticilerin bakışları genelde şaşı oluyor.
00:31:31
Eee tabii onlar eee birtakım şeyler bakımından bağlı. Hani eee konulan konuya geçiyoruz.
00:31:39
Almanya eee Başbakanı'nın eee bu kadar insan öldüren İsrail'e tek bir söz söyleyememesinin sebebi ne? Eee kafasının teslim olması değil mi? Evet. Ama Alman halkı tamamen böyle düşünür diyebilir miyiz? Hayır. Eee Fransa'da da öyle. Fransa halkı sanıyorum ııı Fransa'da da bu Filistin'deki kıyıma karşı ııı Fransızların da görüşü destekler mahiyette değildir yani. Iıı kadınların, çocukların öldürülmesine kim ııı taraftarı olabilir? Öyle değil mi? Siz o zaman bu Fransa'dan bahsettiniz bu konuda biraz açıklama verelim. Bizi Türkiye'den dinleyen arkadaşlar varsa. Dediniz ki çok haklısınız.
00:32:18
Hani Fransa'nın devleti ııı medyaları, sanatçıları, hepsi genel olarak şey İsrail'i desteği Iıı ve sadece aşırı sol partiler ııı Filistin'i destekliyor. Hani politikadan bahsediyorum ben. Iıı Sol Parti TV ııı yürüyüş yaptı. Iıı beş yüz bine yakın ııı insan yürüyüşe katıldı. Ondan sonra ııı Fransız Devleti senato olsun parlamentonun başkanları ııı hani İsrail'i desteklemek için ııı bir ııı yürüyüş yaptı. Iıı yüz bin kişi zor topladılar. Ki bunların içinde zaten ııı iki üç bin tane polis vardı. Korumacılar vardı. Falan filan derken bütün Yahudiler geldiler oraya.
00:32:55
Ama ııı Fransa halkından maalesef hiç kimseyi görmedi. Hani maalesef diyorum. Iıı doğru dürüst kimseyi bulamadılar.
00:33:01
Büyük bir ııı yani ııı kırgınlığa uğradı bu Fransa'daki Yahudiler. Ki gördüler ki Fransa halkı ne kadar devlet onları korusa bile halkı ııı onları desteklemediğini gördüler.
00:33:14
Evet sadece Fransa'da değil eee İngiltere'de çok büyük yürüyüşler oldu. Evet. Yani her gün bir devletten yürüyüş haberi geliyor. Kopenhag'ta. Yani ummadığınız devletlerin eee halkları efendim bu İsrail'in yaptığını kınıyorlar.
00:33:29
Desteklemiyorlar. Eee ama eee tabii eee bu siyonist lobisi eee yıllardan beri eee bir güç kazanmış. Tabii Almanya'nın eee Almanya'nın yöneticilerinin niye desteklediğini biz anlayabiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu çok güzel ifade etti.
00:33:50
Yani bu ııı Nazilerin yaptığı ııı soykırımdan sonra ııı Alman yöneticiler İsrail'e karşı bir şey diyemez halde ııı boşluk gibi hissediyorlar kendi onlara karşı. Doğru mu? Yani seksen sene önce olmuş bir hadise ama hala onun ezikliğini yaşıyorlar. Iıı ama ııı Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yani böyle bir kolost ııı cenderesinden geçmek ııı bu İsrail Filistin meselesinde o masum insanların kıyımına karşı görüşümüzü efendim etki yani bir insan olarak yani bir insan olarak yani eee soruyorlar bir ateşkes için bir efendim çabanız olacak mı? Bir şey diyemiyor. Yani koskoca Avrupa'nın en büyük, en güçlü ülkesi Almanya'nın başbakanı ya biz ateşkes ateşkes için çalışacağız diyemiyor.
00:34:42
Yani eee on üç bin insan öldü. On üç bin.
00:34:47
Böyle bir şey fazlası da çocukla kadın yani. Eee evet. Yüzde yetmiş beşi de çocuk ve kadın. Yani bu Hiçbir yerinde eee efendim desteklenecek bir şey değil. Harplerde bile böyle bir şey olmaz. Harplerde yani normal iki ordu karşı karşıya gelse efendim esirlere bir şey yapılmaz mesela. Efendim hastaneler, revirler bombalanmaz. Eee yani bu İsrail hükümeti bütün bu dünya tarihinden beri gelen efendim bu gelenekleri, bu savaş geleneklerini değiştirdi.
00:35:23
Hepsini etti.
00:35:27
Diyor ki oradaki o iki milyon insanın son ferdine kadar diyor bizim hedefimizdir diyor. Açıkça. Evet öyle öyle. Hatta bir bakanı ağzından kaçırdı. Atom bombası da kullanabiliriz diyor. Yani bu kadar bu kadar pervasızlık yani ben ııı hayretler içinde kalıyorum. Ve ııı yani dünya ııı liderlerinin ııı tabii Amerika. Bu işte Amerika başı çekiyor. Evet. Iıı Amerikan Devleti eğer ııı İsrail'e Yok durur. Ya e zaten öyle. Yani İsrail Amerikan'da dur deyince mecbur duracak. İsrail tek başına ne ki? Evet. Peki hocam şimdi o birinci dünya savaşını bitirdik diyelim. Ondan sonra gidecek bin dokuz yüz on yediden sonra eee devam ediyorduk.
00:36:08
Eee kusura bakmayın biraz hani yoldan çıkardım sizi ama.
00:36:11
Yok yok fark etmez. Şimdi esas tam da oraya geldik. Şimdi eee bin dokuz yüz on yedi yirmi arası İngiliz askeri idaresi yirmiden kırk sekize kadar da eee İngiliz sivili idaresi bu bölgeyi eee idare etmiş.
00:36:29
Bin dokuz yüz kırk sekizde bin dokuz yüz kırk sekizde eee efendim bir eee deklarasyon deklarasyon yayınlanıyor. Evet. Evet.
00:36:47
Eee yani orada orada eee bir Yahudi, bir de Arap devleti kurulması için eee İngiltere bir eee oyun tezgahlıyor.
00:36:59
Hani hani nasıl Türkiye Avrupa'ya sokacağız diye eee Türkiye'yle oynuyorlar. Inanıyorum ki o zamanlarda İngiltere'de eee Arap ülkesini eee daha kolaylıkla eee geliştiren Yahudileri oraya yerleştirmek için onlara işte sizin için birlikte kuracağız demiştir onlara. Hani eee uyutmak için daha doğru düşünüyorum ben.
00:37:20
Evet. Zaten bunun temellerini ta bin dokuz yüz on yedide yani orası burası ele geçirildiği zaman eee o zamanki İngiliz Dışişleri Bakanı Artur Balfur.
00:37:33
Eee Siyonist lider baron Adnan ailesini biliyoruz değil mi? Evet evet. Bunların dedesi. Buna bir mektup yazıyor. Eee yirmi dört numaralı eee geçersek hemen geçiyoruz. Yirmi dört numara seyahate geçiyoruz. Yirmi üç ııı yirmi dört geçtik. Evet. Arkadaşlara gösteriyorum. Evet. Işte burada bin dokuz yüz on yedi tarih, iki Kasım bin dokuz yüz on yedi tarihli bir mektup bu. İngiliz Dışişleri Bakanı efendim Rotçael'da bir mektup yazıyor. Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını İngiltere hükümetinin destekleyeceğini bildiriyor bu mektupta. Evet. Yani fitne tohum Daha eee Osmanlı'dan hemen ayrılır ayrılmaz o bölge.
00:38:23
İngiliz orayı elde eder etmez. Zaten İngiltere Yahudilere böyle bir sinyali çakıyor. Evet. Yani sizin diyor orada bir devlet kurmanızı biz efendim sempatiyle bakıyoruz diyor. O da İngilizceye bakarsanız. Evet.
00:38:37
Ve bunun altyapısını oluşturmak için Yahudiler bütün dünyadan oraya yerleşmeye başlıyorlar.
00:38:45
Yerleşmeye başlıyorlar.
00:38:47
Efendim Eee ve bölge eee bölgenin demografi demografik yapısı değişmeye başlıyor. Mesela bin dokuz yüz yirmi ikide eee bin dokuz yüz yirmi iki yılında Filistin'de seksen üç bin Yahudi varmış. Tamam. Seksen üç bin.
00:39:07
Bu dört yüz altmış yedi bine çıkıyor.
00:39:14
Tabii.
00:39:15
Sürekli yerleşiyor. Peki bunlar nereye yerleşiyor? Oradaki eee Filistinlilerin topraklarına ve evlerine yerleşiyor. Evet. Yani geliyor orayı işgal ediyor.
00:39:26
Bin dokuz yüz kırk yedi yılına gelindiğinde İngiltere eee Filistin topraklarında bu çatışmaları sonlandırmak amacıyla eee öyle bir eee bahane eee bulmuş. Birleşmiş Milletler'e müracaatta bulunuyor.
00:39:42
Diyor ki Bu da bir özel komisyon kuralım. Filistin Özel Komisyonu.
00:39:49
Filistin'e efendim yüzde elli beşlik kısmını Yahudilere verelim oranın. Filistin'in. Geri kalan. Onlar da verimsiz topraklar ve çöl. Evet. Araplara bırakan bir plan teklif ediyor. Yüzde elli beş Yahudi. Yüzde kırk beş. Arap toprağı olsun diyor.
00:40:06
Fakat İngiliz öyle bir tuzak kurmuş ki eee daha Birleşmiş Milletler'de bunun oylanması lazım. Yani eee üye ülkeler oy verecekler. Tamam. Kabul veya reddedecekler. Bunu beklemeden bunu On beş Mayıs bin dokuz yüz kırk sekizde Filistin'de İngiliz manda idaresinin sona erdiğini bildirmiş.
00:40:29
Birdenbire biz çekiliyoruz oradan demiş.
00:40:32
Hemen bunun akabinde Yahudiler İsrail devletinin kurulduğunu ilan ediyorlar. Yani işi bir oldubittiye getiriyorlar. Anladım evet. Çünkü Birleşmiş Milletler'de oylanarak karar verilse orada yazılma, çizilme olacak. Işte bin eee yüzde elli beşi neresi? Sınırlar belli olacak. Harita çıkacak ortaya. Hiç bunu beklemeden yani ııı yani İngilizler hem Birleşmiş Milletler'e kendileri başvuruyorlar hem de oylamayı beklemeden biz buradan çekiliyoruz diye bir anda efendim Yahudilerin önünü açmış oluyorlar.
00:41:06
Yahudilere teslim ediyorlar orasını. Evet.
00:41:09
Orayı peşkeş çekiyorlar. Iıı daha Birleşmiş Milletler'de bir harita çıkmadan, bir karar alınmadan orayı da bir karmaşanın keşmekeşin içine bırakıyorlar.
00:41:20
E tabii İsrail'i Amerika destekliyor, İngiltere destekliyor. Zavallı Filistinli destekleyen yok. Biraz sonra anlatacağız. Eee desteklemeye kalktılar. Iıı kaç tane Arap ülkesi, Mısır, Ürdün efendim Irak ııı İsrail onları perişan etti. Bin dokuz yüz altmış yedideki savaşta yendi. Neden yendi? Çünkü bütün ııı Batı dünyası İsrail'in arkasında. Evet. Yenemezsin ki. Isterseniz bu açıklamanıza bu şunu eklemek istiyorum. Çünkü Fransa'dan da ııı Fransızca anladığımızdan dolayı Fransa'dan ııı anlattıklarını da anlatayım sizlere. Iıı bilirsiniz ama gene izah edeyim burada buradaki yaşayan arkadaşlar ve Türkiye'deki yaşayan arkadaşlara. Itiraf ediyor Avrupa.
00:42:04
Diyor ki ııı İngiltere o zaman çok ııı savaşlardan dolayı çok ııı borçlandığını ve çok para kaybettiğinden dolayı ııı İsrail Yahudilerin ııı parasına göz dikmiş en azından onlarla görüşmüşler. Para karşılığında orasını size teslim edeceğiz diye ııı söz vermişler. Ve evet sonra da para aldıktan sonra da ııı onlar da hani görmezden görmemezlikten geliyor İngiltere tabii ki. Her zamanki gibi anlattığınız gibi. Hep kendi çıkarlarına bakıyor. Ve ondan sonra çekiliyor oradan ve İsraillileri bırakıyor orasını. Dediğiniz gibi. Ve ııı görüyoruz ki bunun altında hep para var yani.
00:42:38
Yahudi'nin parasını alabilmek için eee bu oyunlara sokmuşlar Yahudileri ve ondan sonra teslim etmişler orasını Yahudilere.
00:42:45
Bu buna burada açıkladılar birkaç gün öncesi.
00:42:50
Zaten çok daha önce eee yani Sultan Abdülhamit zamanında da bu işe girdiler. Eee Sultan Abdülhamit tahta geçtiğinde Osmanlı Devleti'nin epey bir borcu vardı. Eee Sultan Abdülaziz zamanında bir yatırımlar yapılmıştı. Deniz Kuvvetleri'ne zırhlı gemiler efendim bayağı bir silah alınmıştı. Tabii bunları almak için kredi çekilmişti.
00:43:13
Bu krediler devleti bayağı bir eee borç yükü altına sokmuştu. Sultan Abdülhamid tahta geçince eee bir umumiye teşkilatı yani bu borçların ödenmesi için bir eee organizasyon yaptı. Ve eee bunları zaman içinde eritmeye de başladı. Epey bir miktarını ödedi. Eee işte eee Teo'dur Helsin. Eee Sultan Abdülhamid'e gelmiş.
00:43:40
Demiş ki eee bize çok az bir bölge oradan ver.
00:43:44
Efendim eee Gazze'den, Kudüs tarafından.
00:43:47
Eee sizin bütün bu borçlarınızı öderiz demiş.
00:43:52
Tertemiz, Osmanlı Devleti'nin borcunu sıfırlarız demiş. Yani senin de söylediğin gibi eee parayla pek çok işi yapmışlar. Evet. Ama Sultan Abdülhamit eee ben böyle bir şey yaparsam bütün oraları efendim eee fethetmek için kanların oluyorken ecdadımın eee efendim eee hakkını ödeyemem. O şeyin altına giremem deyip reddetmiş. Eee söylenir ki eee Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinin bir sebebi de işte bu Yahudi bu talebini karşılamaması efendim olarak gösteriliyor.
00:44:27
Iıı para teklif etmiş. Evet.
00:44:32
Şimdi eee bin dokuz yüz kırk sekizde böyle bir İngiliz oyunuyla Birleşmiş Milletler'in efendim eee planlı, programlı harita çizerek her iki ülkenin haklarını yazıya dökerek efendim bir iki devlet eee yapacağı eee yapması yerine İngilizler bu oylamayı beklemeden biz buradan çekiliveriyoruz deyince orada Yahudiler bir devletini ilan ettiler. Ve işte eee Yahudilerin Filistinlilere esas ondan sonra başladı. Bin dokuz yüz kırk sekizde. Evet. Ve eee Mısır, Ürdün, Suriye, Irak.
00:45:10
Bakın, dört tane Arap ülkesi. Tamam.
00:45:13
Birleştiler ve eee İsrail'e savaş açtılar. Bin dokuz yüz altmış yedide. Eee önce elli altıda, sonra altmış yedide. Tamam. Fakat yenildiler. Yenildiler. Eee mevcut topraklardan da kaybettiler.
00:45:30
O Sina eee Yarımadası efendim eee Gazze'nin o bölümleri eee bu sefer onları da elden kaçırdılar. Eee İsrail'in eline geçti.
00:45:41
Işte eee eee ve Kudüs Kudüs'ün ta İsrail'in elinde değildi. Doğu Kudüs eee Filistin Devleti'nin başkentiydi Doğu Kudüs.
00:45:54
Hatırlıyorsun geçen eee geçtiğimiz eee şeylerde eee Trump Trump birdenbire Kudüs, İsrail'in başkentidir diye eee bir şey çıkarttı biliyorsun. Evet, doğru, evet. Yani bu ııı efendim eee yedi sekiz milyon eee Yahudi'nin yaşadığı İsrail.
00:46:14
Amerika'nın desteği olmasa Almanya'nın desteği olmasa değil mi? Bir Mercedes firması bir milyon ııı bir milyar euro vermiş galiba. Öyle bir şey söylendi. Evet, evet. Doğru. Iıı yani bu destekler olmasa ııı ve onlardan cesaret almasa bu ııı katliamı yapabilir mi? Yapamaz.
00:46:35
Yapamaz. Iıı her şey yedi Ekim'de başladı deniyor. Işte bizim Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor. Ya yedi Ekim'den önce efendim yüz sene bir geçmiş var orada. Evet. Yani ııı hiç mi İsrail işgal etmedi? Işte bakın ııı Birleşmiş Milletler kürsüsünden de üç dört sene evvel Cumhurbaşkanımız gösterdi. Yirmi yedi numarayı açarsak.
00:46:58
Evet yirmi yedi numara çalsak evet. Hemen aşıyor arkadaşlara. Bu ııı geçmişten bugüne Filistin toprakları. Evet. O bin dokuz yüz kırk yedide İngiltere'nin birden bire ben çıkıyorum dediği zaman o yeşil bölge Filistin tamamen. Tamam.
00:47:14
Yani Yahudi yerleşimleri o beyaz olan yerler. Görüyor musunuz? Evet, evet.
00:47:19
Yani eee işte yirmi iki bin tane Yahudi'nin yerleştiği yerler o.
00:47:27
Ama eee bin dokuz yüz kırk yedide işte Birleşmiş Milletler planına göre eee İsrail ve Filistin Devleti o o ikinci bölge gibi olacaktı. Görüyor musun? Evet görüyorum. İsrail'in o beyaz kısımlar Filistin işte Gazze'nin de eee bulunduğu ve Kudüs'ün Birleşmiş Milletler idaresinde olacaktı Kudüs.
00:47:49
Eee o yeşil yerler Filistin Devleti olacaktı.
00:47:53
O bin dokuz yüz kırk yedideki plan buydu. Evet. Yani İngiltere hem bu planı sundu hem de bu planın gerçekleşmemesi için birdenbire oylamayı beklemeden oradan ben çekiliyorum deyip İsrail'in eline bıraktı. Eee bırakınca ta altmış yedide ne oldu altmış yedide? Görüyor musun? Evet. Filistin eee yeşil bölge. Evet. Eee bugün de bugün de İsrail'deki durum şu. Bir tek zaten neredeyse Dazze kalmış durumda. O Batı Şeria dediğimiz Batı Şeria dediğimiz o yeşil bölgeleri görüyor musunuz? Evet. Işte Mahmut Abbas'ın efendim ben cumhurbaşkanıyım Filistin'in dediği yerler orası.
00:48:35
Evet. Eee şimdi eee tarihsel gelişmeyi eee bu ilk saatte özetledik.
00:48:45
Şimdi eee işte gündeme eee bugünlerde ne oldu? Yedi Ekim'den sonra ne oldu? Ne gitti? O konulara girmeden önce isterseniz şimdi eee bir soru sormak istiyorum sizlere. Görüyoruz ki eee tekrar haritayı koyayım. Arkadaşlar görüyorlar haritayı şimdi. Eee Filistin'i görüyoruz hani İsrailliler gelmeden önce ne ne kadar etrafı zaten Filistinli, çok az bir yer İsrail Yahudi vardı. Ve gittikçe gittikçe ne oldu? Eee Filistin kaybolma başladı diyebiliriz. Peki eee büyük ihtimalle bu devlet dediğimiz bir şey. milleti sakinleştirmek için eee söz konusu oluyor.
00:49:19
Büyük ihtimalle bu İsrail eee bu yedi tarihinden bahsediyor ya yedi yedi Ekim'den bahsediyor. Eee bu ama onların amacı eee Filistinlileri tamamen o İsrail artık İsrail adını kullanıyor. Onlar zaten Filistinli haritalarda Filistinli bir şey geçmiyor. Eee zaten iPhone telefonunuz varsa Filistin diye sorun rakam eee İsrail diye İsrail diye konuşuyor sizden. Filistinli tamamen silmeye kalkıyorlar. Yani bunların amacı tamamen Filistinlilerin oradan öldürmek ya dede diye dışarı atmak. Bunları başarırlar mı sizce acaba? Yani bunu ııı bizim ııı Dışişleri bakanımız ııı eski ııı MİTBÜS ııı MİT Başkanı olan efendim ııı Fidan mı? Bakan da söyledi.
00:50:09
Evet Fidan. Söyledi.
00:50:10
Yani burada eee bu İsrail'in bu hayali gerçekleşmesi mümkün değil.
00:50:17
Eee neden? Çünkü eee iki milyon insanı öldürecek halin yok.
00:50:23
Yani ayrıca ayrıca çevren Arap devletleriyle kaplı.
00:50:28
Yani bir tarafta Mısır bir tarafta Ürdün bir tarafta Irak. Değil mi? Bütün eee Suriye ama ne kaldı ki dört tarafın Arap devletleriydi. Gördün kalmadı ki. Orada Orada bu insanları öldürerek, bu insanları yerinden yurdundan ederek kendilerinin ilelebet huzur içinde yaşamaları mümkün değil.
00:50:51
Yani eee bu kadar katliamdan sonra bu kadar efendim eee bütün uluslararası eee hukuku çiğneyerek efendim elde ettikleri bu kazanımlar sürekli olamaz.
00:51:07
Yani böyle bir görüş eee sert etti Hakan Fidan Bey. Eee ben de buna katılıyorum. Iıı çünkü ııı çünkü düşünsenize ııı bu bombalamalarda çocuğunu kaybetmiş, babasını kaybetmiş bu insanları bu nefreti efendim ömür boyu sürecek. Bütün kendilerinden sonra gelecek çocuklarına, torunlarına da sirayet böyle bir nefret sarmalı içerisinde İsrail'in oradaki Yahudilerin rahat yaşaması mümkün mü? Bu Olmaz. Şimdi evet.
00:51:48
Bu iki devletli çözüme yani eee bin dokuz yüz altmış yediye razıyız. Görüyor musunuz? Yani bin dokuz yüz altmış yedi şu eee sağdan ikinci harita. Evet. Yani Cumhurbaşkanımızın da söylediği yani gene İsrail'e çok büyük toprak veriliyor. Evet. Bin dokuz yüz altmış yedideki eee sınırlar kabul edilerek efendim iki devlet Çözüm olsun. Eee ve eee bu iki devlet bu bölgede birbirinin hakkına tecavüz etmeden yaşasın diye eee herkes razı.
00:52:25
Ama İsrail doymuyor. İsrail gelmek istiyorum evet. Çünkü bak şimdi İsrail ne dedi bir iki üç gün öncesi şeye Mısır'a. Dedi bütün buradaki eee Filistinlileri al ııı Mısır'a getir. Onların bütün masraflarını biz ebediyete şey yani karşılayacağız dedi. Hani para karşılığında al onları. Bütün Filistin'i al ülkene. Biz orada hani itikaflar kur, çilek kur. Bütün her şeyini masraflarını biz karşılayacağız diye eee ortada dünya normal milyarlar, dolar teklif ettiği bir eee Mısır'a.
00:52:56
Mısır şu anki durumda kapıları açmıyor. Çünkü eee Filistinliler ülkesinde kalsın diye.
00:53:02
Evet yani o da o da bir şey. Eee işte dünya devletleri yani kendi ırktaşları efendim ve diğer Müslüman devletler çok değişik ruh halinde. Mesela eee bu kadar efendim orada eee işte eee çeşitli örgütleri destekleyen, çeşitli grupları destekleyen İran'ın hiçbir sesi çıkmıyor İran'ın.
00:53:26
Görüyor musunuz? Ya kardeşim yıllardan beri orada fitne çıkarıyorsun. Hani bir savaş oldu. Eee bir şey yapsana. Yani gene Türkiye'nin sesi çıkıyor. En fazla Türkiye'nin sesi çıkıyor. Şimdi anladığım kadarıyla buradan İran ııı birkaç gün içine kadar nükleer eee atım bombasını eee elde edeceğinden bahsediyor. Eee belki onu bekleyebilirler mi acaba? Hepsi palavra. Palavra. Hepsi palavra. Hiç kılını kıpırdatmıyor. Hiç kılını kıpırdatmıyor. Efendim Suudi Arabistan ya sizin hem dindaşınız hem de ırktaşınız.
00:54:02
Yani Arap ve Müslüman.
00:54:04
Efendim işte Mısır, Arap ve Müslüman eee yani eee Yemen oradan ben harp açıyorum dedi. Zaten kendine faydası yok Yemen'in. Evet. Eee ama gene bir şeyler yapma kalkıyorlar.
00:54:17
Yani hiç olmazsa böyle bir göstermelik de olsa harp açtık falan dedi.
00:54:22
Yani eee İslam ülkeleri geçende toplandılar. Elli yedi ülke var. Elli yedi. Evet. Yani Endonezya'sından eee şeye kadar Afrika ülkelerine evet. Elli yedi ülke var. Yani bunlar eee benim kanaatim eee seslerini güçlü çıkartmak istemiyorlar.
00:54:45
Istemiyorlar. Eee Türkiye'nin işte biraz gayretiyle o İslam eee konferansından sonra eee İslam İşbirliği Örgütü ve Arap Birliği Zirvesi oldu ya Riyat'ta. Evet. Orada biraz böyle güzel maddelerin yazıldığı bir sonuç bildirisi yayınlandı. Yani eee hakikaten Güzel cümleler vardı ama eee ses var, görüntü yok. Ses var görüntü yok denir ya. Evet. Eee yani gene cumhurbaşkanımız çalışıyor. Bakın yani Almanya'da Almanya'da bu Almanya'nın bu kadar kayıtsız şartsız desteğini bildiği halde o basın toplantısında yani eee bütün dünyanın dikkatini çekecek şeyleri söyleyebildi.
00:55:30
Yani bazı ülkeler bunu söylemiyor. Hı. Söylemiyor. Şimdi hocam size üç üç tane soru sormak istiyorum bu soru üzerine girmek istiyorum. Bir eee bu eee İslam toplantısından bahsettik. Eee dört tane ülke eee Vitosunu koydu. Birisi Fas ülkesi Vita'sını koydu. Ve görüyoruz ki bütün eee Fas ülke halkı hepsi ayaklandı ve kendi kralları kraliçesine ııı yürüyüş yaptılar. Ve eee Fas eee devleti şu anki durumda fikir değiştirmeye başladı diyebilirim. Çünkü halkı elde tutamıyor.
00:55:59
Çünkü halk bütün dünyadaki halk ayaklanıyor. Bu birinci.
00:56:02
Ikincisi eee Türkiye'nin çıkarı ne olacak şimdi? Giderse oraya. Tek başına giderse oraya. Tek adama giderse kayıptan başka ne çıkar olacak ki? Adam da Türkiye'yi NATO'dan atacaklar. Eee ondan sonra bombalayacaklar. Biz savaşa gireceğiz. Yanımızdaki hangi eee Arap ülkeleri olacak o zaman bizim. Ne zaman yanımızda oldular? Üçüncüsü de ııı büyük İsrail ııı hayali var. Hani ben inanıyorum ki İsrail bu Filistin'i almakla durmayacak orada. Yani daha çok kendi planları var. Zaten Yaser Arafat'ın bir ııı para gösteriyordu. O paranın içinde Büyük İsrail görünüyordu. Tabii Türkiye'nin sırrı Türkiye'den de ııı sınırlar alınıyordu.
00:56:41
O haritanın içinde.
00:56:44
Şimdi eee Fas dışında diğer eee eee şerh koyan o üç tane ülkeden hangisiymiş sizin öğrendiğinize göre? Vallahi ben en çok benim fasil gergimi çekti ama Fas vardı ya da bunlar hangisiydi diye. Çünkü Cumhurbaşkanı söyledi, uçakta söyledi gazetecilere. Eee o kararlara eee üç dört tane eee Arap ülkesi İslam ülkesi efendim imza atmak istemedi falan diye söyledi. Ben de merak ediyordum. Demek birisi Fas'mış. Evet Fas. Evet. Yani Benim kanaatim birisi Mısır'dır. Iıı çünkü Amerikan etkisi çok onda.
00:57:23
Biri Suudi Arabistan olabilir kendisi.
00:57:25
Iıı yani bunlar ııı evet Arabistan var.
00:57:31
Olabilir yani. Iıı şimdi ııı ııı ben de şikayet ediyorum. Yani ııı İslam devletleri aslında yapacak çok şeyleri var. Ille silahlarla efendim harp etmeye gitmeleri gerekmez.
00:57:46
Ekonomik Olarak eee baskı altına alabilirler.
00:57:50
Eee şimdi Türkiye'de mesela boykot eee eylemi başlatıldı. Insanlar kendisi efendim eee çeşitli listeler var. Yahudi kaynaklı firmaların ürettiği mamuller diye. Bu herkes sizin elinde bu listeler dolaşıyor.
00:58:06
Markete girdiği zaman eee mümkünse ihtiyacını bu markalardan karşılamıyor. Işte deterjan alacak efendim şu markayı almıyor da şunu alıyor. Işte eee ve bu ııı şimdi Türkiye'de o Yahudi ııı sermayesiyle kurulduğu söylenen ııı fabrikaların imal ettiği ürünler indirime geçti. Evet. Ben görüyorum yani mesela yüz altmış lira bir deterjan var. Iıı yüz yirmi liraya inmiş.
00:58:37
Yani bunlar tesirlilik demek istiyorum. Tesiri var bunların. Var var tesiri var İslam ülkelerinin aynı şekilde hareket etse ııı mesela bir netice alınabilir. Iıı Eee ikinci soru olarak da ııı şimdi ııı ülkemiz ııı hakikaten tecrübeli bir eee devlet başkanımız var. Yani en azından eee elli küsur senedir siyasetçi, efendim yirmi bir senedir başbakan ve cumhurbaşkanı olarak devletin başında eee eee biz onun eee ne yapıp ne yapmayacağını artık tahmin edebiliyoruz. Yani yirmi bir senedir eee beraber yaşadığımız için eee öyle Türkiye'yi eee hadi yürüyün savaşa falan diyecek bir insan değil. Evet hocam eee sen konuşarken olmaz. Evet. Istersen şunu söyleyeyim sana. Burada dört tane diyorum biraz daha fazla var.
00:59:32
Eee o ülkeler arasında ülkede sayıyorum sana. Eee Mısı var.
00:59:41
Iıı Suudi Arabistan var. Iıı toplanmış ııı Arap ülkede diyor ya bir yer var. Bayrağına Sudan, ııı Fas, Moritani ve ııı Cubuti var.
00:59:53
Iıı taneden fazlaymış fazlaydı. Dört tane fazla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz tane, dokuz ülke.
01:00:02
Tekrarlıyorum. Mısır ııı Jordani, Jordan İsa hemen ııı Filistin'in dibinde. Iıı Suudi Arabistan Arabistan eee Türkçe ne diyor? Bilmiyorum ama eee Arap ülkeleri birleşen Arap ülkelerinin birleşimi diye bir eee ülke var.
01:00:20
Eee Bahreyn, Sudan şey o eee Birleşik Arap Emirlikleri. Ha ha bravo.
01:00:29
Evet Emir. O var. Baran var. Sudan Fas, eee Moritani, bir de Cubuti. Bunlar eee karşı geliyorlar. Eee İsrail'e Karşı bir şey yapılmasın diye.
01:00:40
Yani belki tam olarak eee öyle dememişlerdir ama yani bir takım maddelere maddeleri kabul etmemişler evet. Bir takım maddelere şerh koymuşlar. Eee zaten tam Suudi Arabistan yok ama öyle mi? Eee Arabistan varsa Suudi Arabistan var ya. Var mı kendisinde? Var. Tamam. Zaten Suudi Arabistan'la Mısır'ı söylemiştik yani. Vardır bu eee o ikisini tuttururduk.
01:01:06
Evet eee yani eee eee ben eee hem Arap ülkelerinden hem yani mesela dediğim gibi eee İran'dan başka bir tavır beklerdim. Yani bu kadar atıp tuttuktan sonra atıp tuttuktan sonra oradaki insanları efendim eee öteden beri böyle eee kışkırttıktan sonra eee böyle bir savaşta yalnız bırakmak yakışır mı yani? Bir şey yapman lazım senin. Tamam da Türkiye'nin gideri ne olacak? Böyle Türkiye ne kazanacak? Ne kaybedecek yani? Kaybedeceği çok da hani Türkiye neden gitsin bu savaşa şimdi orada? Türkiye savaşa gitmez dedim ya. Yani Türkiye'nin yöneticileri aklı başında insan Eee biz sadece mazlum insanların hakkını koruyoruz. Evet. Masa başında aynı Ukrayna Rusya Savaşı'nda bütün dünyanın efendim eee derdine derman olduk.
01:01:57
Milyonlarca ton buğday efendim bizim sayemizde efendim eee oradan çıktı. Eee eee ve bunun yüzde kırkı da Avrupa'ya gitmiş. Yani şu anda Avrupa'nın eee kullandığı buğday da oradan geliyor. Dolayısıyla Türkiye bir eee Dünyada sözü geçen bir ülke olarak eee nasıl Ukrayna Rusya savaşında ara buluculuk görevi yaptıysa her iki devletle konuşabilir tek devlet olduysa burada da burada da hem bizim tarihi bir bağlantımız var. Daha yüz yüz yirmi sene önce orası bizimdi. Eee Müslüman ülke, Müslüman insanlar. Onların öldürülmesine zaten bir insan olarak herkesin karşı çıkması lazım. Yani ben hayret ediyorum. Şimdi sözden söze geçiyorum. Yani mesela Roma'daki Papa nasıl güçlü bir ses çıkartmıyor ya? Yani Roma'daki Papa'nın çıkıp bu insanlığa sığmaz.
01:02:55
Böyle bir şey masumların, kadınların, çocukların öldürülmesi hiçbir